Ενηµέρωση - Η σχολική ζωή

Ώρες επικοινωνίας µε τη Διεύθυνση του «Το Κουκί και το Ρεβύθι»: Καθηµερινά, από τις 10:30π.µ. έως τις 12:30 µ.µ. και από τις 6:00µ.µ. έως τις 7:30µ.µ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία µε τις/τους Εκπαιδευτικούς γίνεται µέσω και µε έγκριση της γραµµατείας για να µην παρεµποδίζεται η εφαρµογή του παιδαγωγικού προγράµµατος.

Θεωρούµε απαραίτητη την παρουσία σας στις συγκεντρώσεις γονέων των Τµηµάτων, τις εκδηλώσεις και τα σεµινάρια για ζητήµατα που σας αφορούν.

Το «Κουκί και το Ρεβύθι» επιλέγει ένα Σχολείο Ανοιχτό, χώρο αναφοράς όλων των εµπλεκόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με χαρά µοιραζόµαστε στιγµές Δηµιουργίας, Τέχνης, ανάπτυξης κοινών προβληµατισµών για τα Παιδαγωγικά δρώµενα, ανταλλαγής πληροφοριών και εξέλιξης του έργου που έχουµε να επιτελέσουµε από κοινού, Γονείς και Εκπαιδευτικοί.

Επιδιώκουµε να µάθουµε στα παιδιά µας το «πώς να µαθαίνουν» , να λειτουργούν ατοµικά και οµαδικά, γνωρίζοντας τον κόσµο, τις ανθρώπινες αξίες, τη φύση, τους «άλλους», την ίδια τη ζωή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση η Γραµµατεία και η Διεύθυνση του «Το Κουκί και το Ρεβύθι» είναι στη διάθεση σας.

Καλή µας Σχολική Χρονιά...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!