Ασφάλεια

  • Στα παιδιά που εγγράφονται στο «Το Κουκί και το Ρεβύθι» παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.
  • Όλες οι ηλεκτρολογικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και ο εξοπλισµός των χώρων, διέπονται από πρόσθετους όρους ασφαλείας, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές εγκεκριµένες από το Υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, την Πολεοδοµία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κάθε αρµόδιο φορέα ελέγχου.
  • Τα παιδιά παραδίδονται από τις δασκάλες στο γονέα ή σε οικείο, υποδειχθέν από το γονέα, πρόσωπο. Σε περίπτωση αναγκαίας αλλαγής του προσώπου αυτού, ο γονέας θα πρέπει να επικοινωνεί εγκαίρως µε τη γραµµατεία και να ορίζει τα στοιχεία ταυτοποίησης του ατόµου που θα παραλάβει το παιδί.
  • Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγµατοποιούνται εξορµήσεις και επισκέψεις στο Οικολογικό Αγρόκτηµα, σε Μουσεία, σε εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις, δραστηριότητες για τις οποίες θα ενηµερώνεστε εγγράφως. Η ενηµέρωσή σας θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση έγκρισης της συµµετοχής του παιδιού σας στη δραστηριότητα, δήλωση η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραµµένη στη γραµµατεία του «Το Κουκί και το Ρεβύθι».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!