Μεταφορά

  • Οι προγραµµατισµένες ώρες και τα ακριβή σηµεία επιβίβασης και αποβίβασης των παιδιών από το λεωφορείο, καθορίζονται σε συνεννόηση µε τη γραµµατεία.
  • Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού ή οποιασδήποτε αλλαγής θα πρέπει να ενηµερώνεται έγκαιρα - ως τις 12:00 για τα πρωινά τµήµατα και ως τις 18:00 για τα απογευµατινά - η γραµµατεία ή η Συνοδός του σχολικού.
  • Τα παιδιά παραδίδονται από τη συνοδό του λεωφορείου στο γονέα ή σε οικείο, υποδειχθέν από το γονέα, πρόσωπο. Σε περίπτωση αναγκαίας αλλαγής του προσώπου αυτού, ο γονέας θα πρέπει να επικοινωνήσει εγκαίρως µε τη ραµµατεία και να ορίσει τα στοιχεία ταυτοποίησης του ατόµου που θα παραλάβει το παιδί.
  • Οι γονείς πρέπει να βρίσκονται πάντα στην συµφωνηµένη στάση 5 λεπτά πριν την επιβίβαση και την αποβίβαση των παιδιών.
  • Το λεωφορείο µπορεί να περιµένει 1 λεπτό µόνο. Η συνοδός κάνει αναπάντητη κλήση, δεν χτυπά κουδούνια πολυκατοικιών ή σπιτιών, ούτε µπορεί να εγκαταλείψει τα άλλα παιδιά για να ανεβάσει ένα παιδί στο σπίτι.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας του γονέα από τη στάση, το λεωφορείο αναχωρεί και το παιδί επιστρέφει στο «Το Κουκί και το Ρεβύθι», από όπου θα το παραλάβει πλέον ο γονέας ή ο κηδεµόνας.
  • Αποστολή σηµειωµάτων ή καταβολή διδάκτρων και παράδοση αποδείξεων, γίνεται προαιρετικά µέσω της συνοδού, σε κλειστό φάκελο µε ονοµατεπώνυµο.
  • Η συνεργασία των γονιών σε θέµατα συνέπειας ωραρίων, κατανόησης για το κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης καθώς και υποστήριξης των συνοδών σε θέµατα ασφάλειας κατά τη µετακίνηση των παιδιών (ζώνες ασφαλείας, όχι φαγώσιµα για το λεωφορείο, κέφι και θετικό κλίµα επικοινωνίας) είναι απαραίτητη, για να αποτελεί και η µετακίνηση του παιδιού ένα ευχάριστο ελκυστικό κοµµάτι της Σχολικής ζωής και της καθηµερινότητας.
Η Διεύθυνση θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για την από κοινού επίλυση τυχόν προβληµάτων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!