Πρόταση για την προσαρµογή του Παιδιού

Στην νέα αγκαλιά...

Είναι γνωστό ότι η ένταξη ενός παιδιού στη σχολική ζωή και στις οµαδικές λειτουργίες, είναι µια λεπτή και ευαίσθητη διαδικασία που απαιτεί συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, ατοµική προσέγγιση και σεβασµό των αναγκών κάθε παιδιού ξεχωριστά.
Ο παιδικός Σταθµός αποτελεί το «πρώτο» σχολείο και οδηγεί στην πρώτη πολύωρη αποµάκρυνση του παιδιού από το γονέα. Τα κλάµατα και οι αρχικές αρνήσεις του παιδιού είναι φυσιολογικές αντιδράσεις και αντιµετωπίζονται µε την εµπειρία των εκπαιδευτικών µας και την καλή συνεργασία των γονέων. Στο «Το Κουκί και το Ρεβύθι» συστήνουµε και εφαρµόζουµε την παρακάτω διαδικασία προσαρµογής του παιδιού:

Πρώτη Μέρα:

Συνάντηση εκπαιδευτικών και παιδιού κατόπιν ραντεβού. νωριµία, ξενάγηση, ανάπτυξη επικοινωνίας µέσω παιχνιδιών µε την εκπαιδευτικό του αντίστοιχου ηλικιακού Τµήµατος.

Δεύτερη Μέρα:

Παραµονή του παιδιού για 1 ή 2 ώρες στο Τµήµα, µε ταυτόχρονη παρουσία του γονέα ή ενός οικείου προσώπου προς το παιδί, στους χώρους φιλοξενίας γονέων.

Από την Τρίτη Μέρα:

Σταδιακή αύξηση του χρόνου παραµονής του παιδιού στο Τµήµα µέχρι την πλήρη θετική του αντίδραση και την ολοκλήρωση της προσαρµογής του, στο πρόγραµµα λειτουργίας του «Το Κουκί και το Ρεβύθι». Η διαδικασία προσαρµογής είναι ευέλικτη και εξαρτάται πάντα, από την ανταπόκριση του παιδιού και τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών.

Με υποµονή και επένδυση χρόνου, κυρίως από το συνοδό του παιδιού, θα έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα για την οµαλή µετάβαση του παιδιού, από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, από την µία αγκαλιά στην άλλη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!