Λειτουργία

Λειτουργία

Το «Κουκί και το Ρεβύθι» λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00π.µ. έως τις 9:00µ.µ.

Τα τµήµατα είναι ηλικιακά κατανεµηµένα ως εξής:

  • Βρέφη (παιδιά 8 μηνών έως 1,5 έτους)
  • Μικρά Προνήπια (παιδιά 1,5 έως 2,5 ετών)
  • Προνήπια παιδιά 3 έως 4 ετών)

Τα πρωϊνά τµήµατα λειτουργούν από τις 07:00π.µ. ενώ τα αντίστοιχα απογευµατινά ξεκινούν στις 14:30µ.µ.

Ωρολόγιο Πρόγραµµα

Πρωϊνά Τµήµατα
07:00-09:00
Προσέλευση παιδιών - Παιχνίδια σε γωνίες Ελεύθερη Απασχόληση
09:00-09:30
Πρωϊνό γεύµα - Υγιεινή Τουαλέτας
09:30-10:00
Πρωϊνή προσευχή - Παρεούλα
10:00-11:45
Α' & Β' & Γ’ οργανωµένη δραστηριότητα
11:30-12:15
Ελεύθερη Απασχόληση
12:15-13:30
Προετοιµασία γεύµατος - Γεύµα
14:00-15:30
Μεσηµεριανός ύπνος παιδιών - Ανάπαυση
15:30-16:30
Αναχώρηση
Απογευµατινά Τµήµατα
14:30-17:00
Προσέλευση παιδιών - Ελεύθερη Απασχόληση
17:00-17:30
Φρούτο - Πρόγευµα
17:30-18:00
Α’ οργανωµένη δραστηριότητα
18:00-18:30
Β’ οργανωµένη δραστηριότητα
18:30-19:30
Φαγητό
19:00-19:30
Διάλειµµα
19:30-20:00
Γ’ οργανωµένη δραστηριότητα
20:00-21:00
Ελεύθερη Απασχόληση. Αναχώρηση παιδιών

Ο χρόνος της ελεύθερης απασχόλησης εµπλουτίζεται πάντα µε προτάσεις συµµετοχής σε θεατρικά παιχνίδια, µουσικοκινητικές δράσεις, κουκλοθέατρο, χορό, προβολές, αφηγήσεις παραµυθιών και παραδοσιακά παιχνίδια.

Στην τήρηση του ωρολόγιου προγράµµατος ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές σύµφωνα µε την αναγκαιότητα της κάθε ηµέρας.

Κατά την διάρκεια των οργανωµένων απασχολήσεων προτείνεται από την/τον Νηπιαγωγό το θέµα και ο τρόπος ανάπτυξής του, σύµφωνα µε το επίπεδο των παιδιών και τη δυναµική της οµάδας.

Από το µηνιαίο πρόγραµµα του Τµήµατος καθορίζονται τα ηµερήσια θέµατα, επί λέγονται και προετοιµάζονται οι αντίστοιχες δραστηριότητες. Κάθε µήνα παραλαµβάνουν οι γονείς γραπτά ή µέσω e-mail, αναλυτικά το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σ΄όλους τους γνωστικούς τοµείς.

Από τη Διεύθυνση του «Το Κουκί και το Ρεβύθι» οργανώνονται επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους, Μουσεία, Εκθέσεις, Αγροκτήµατα, Επαγγελµατικούς φορείς και Θεατρικές παραστάσεις.

Στα Τµήµατα παρέχονται Μουσικοπαιδαγωγική Αγωγή και Αθλητική Προπαιδεία µε αντίστοιχους Εκπαιδευτικούς.

Κάθε Παρασκευή τα παιδιά παραλαµβάνουν τους «φακέλους» τους, που περιέχουν το βιβλίο της δανειστικής βιβλιοθήκης και ενηµερωτικά σηµειώµατα προς τους γονείς. Εκτός από τα σηµειώµατα που απευθύνονται στους γονείς, το περιεχόµενο πρέπει να επιστρέφεται µαζί µε τον φάκελο κάθε Δευτέρα στο σχολείο.

Όλο το µαθησιακό υλικό εργασιών των παιδιών (για τα µαθηµατικά, την προγραφή, τις ασκήσεις προ-ανάγνωσης) δίνονται βιβλιοδετηµένα στα παιδιά στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Παρακαλούµε να αποφεύγονται προσελεύσεις και αποχωρήσεις παιδιών από τις 09:30π.µ. έως τις 12:30µ.µ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!