Μικρά Προνήπια

Στην προσχολική εκπαίδευση εργαζόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα: το γνωστικό, το συναισθηματικό, το κοινωνικό. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν ευκολότερα όταν βιώνουν μια κατάσταση, γι αυτό το λόγο εφαρμόζουμε τη βιωματική μάθηση.Αναλυτικότερα οι στόχοι μας είναι να αναπτύξουν τα παιδιά τους παρακάτω τομείς:

  • Γνωστικός τομέας: απόκτηση γνώσεων και καλλιέργεια δημιουργικής και κριτικής σκέψης.
  • Ψυχοκινητικός τομέας: μέσα από ασκήσεις αναπτύσσουν φυσικές και σωματικές ικανότητες, γνωρίζουν το σώμα τους και μαθαίνουν να ελέγχουν τις κινήσεις τους.
  • Συναισθηματικός τομέας: η συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού και η αποδοχή κανόνων ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς.
  • Κοινωνική αγωγή: μέσω της αλληλεπίδρασης με την ομάδα αναπτύσσεται η κοινωνικότητα τους, η συνεργασία και κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας.
  • Αισθητική παιδεία: τα εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι προκαλούν τα παιδιά να αναζητήσουν νέους τρόπους επικοινωνίας κι έκφρασης.

Τέλος στην ηλικία των 2-3,5 ετών βασικός στόχος είναι η σταδιακή απεξάρτηση από τους γονείς για τις βασικές τους λειτουργίες.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
κ. ΚΡΑΠΗ ΕΥΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!