Δίδακτρα

  • Τα δίδακτρα είναι ετήσια σύµφωνα µε απόφαση του Σωµατείου Ιδιοκτητών Ιδιω-τικών Παιδικών Σταθµών, αφορούν πενθήµερη, απασχόληση του παιδιού κατά την 11µηνη σχολική χρονιά (Σεπτέµβριος-Ιούλιος) και καταβάλλονται σε 3 δόσεις (Σεπτεµβρίου, Δεκεµβρίου και Μαρτίου), είτε µηνιαίως, είτε σε 2 δόσεις (Σεπτέµβριο ή Φεβρουάριο).
  • Έκπτωση 10% επί του συνόλου των διδάκτρων παρέχεται στα 2 αδέλφια, ενώ για το 3ο παιδί της οικογένειας παρέχεται επιπλέον έκπτωση 50%.
  • Στις επιβαρύνσεις για τη χρήση του λεωφορείου δεν παρέχεται έκπτωση.
  • Ο τρόπος και το χρονοδιάγραµµα καταβολής των διδάκτρων ορίζονται στο ιδιωτικό συµφωνητικό που εµπεριέχεται στην αίτηση εγγραφής και υπογράφεται µεταξύ του παιδικού σταθµού «Το Κουκί και το Ρεβύθι» και του γονέα ή κηδεµόνα του παιδιού.

Οι εγγραφές για κάθε σχολική χρονιά αρχίζουν 1 Φεβρουαρίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!